Hydraulisk Motordrevne Tauvinsjer

Hidrolik Palamar Vinçleri kapak - Hydraulisk Motordrevne Tauvinsjer

Hydrauliske pumper kan kjøres ved hjelp av hovedmotor eller elektriske motorer. I begge alternativene velger ODM to pumpeenheter for høyere redundans. Når to pumper løper sammen, kan vinsj gi full kapasitet. Hvis en pumpe kjører, kan vinsjen gi maks. trekk men halv hastighet. Hydrauliske pumper er variabel forskyvningstype og ventilen er proporsjonal som gir trinnløs hastighetskontroll og minimal oppvarming. Vinkler med for-og forspenning kan kjøres av en felles hydraulisk kraftenhet. Også andre hydrauliske systemer på fartøyet kan drives av denne enheten. Hydrauliske kraftaggregatene er utstyrt med alle nødvendige ventiler, filter og sjøvannstype varmeveksler. Hydrauliske motorer på slepevinsene er radialstempletype med lav hastighet og høyt dreiemoment for tungt arbeid. Avhengig av vinsjens størrelse er den utstyrt med 1 eller 2 hydrauliske motorer. Hydrauliske vinsjer kan være 2 hastigheter med hydraulisk motor med dobbelt forskyvning. Hastigheten på vinsjen kan styres fra null til maksimum ved hjelp av en proporsjonal joystick på kontrollpanelet.