Nfu Joystick Kontrollpaneler

kapak 2 - Nfu Joystick Kontrollpaneler

Ikke oppfølging er en type styrekontroll. Ikke-oppfølgingssystem styrer direkte styringsventiler til HPU. Derfor er det den enkleste og sikreste måten å kontrollere. Når styrespaken skyves til en side, begynner roret å vende seg til denne retningen og svinger så lenge styrespaken skyves eller røret når for å begrense siwitch. Ror forblir i stillingen der joysticken slippes. For å ta roret i midten må joysticken skyves i motsatt retning.