kapak 8 - Fu Helm

Oppfølging er en type styringskontroll. En rorrekkefølge er gitt ved hjelp av en FU-enhet og roret roteres til den ordnede retningen. En tilbakemeldingsenhet sender faktisk rorvinkelsignal til styresystemet. Kontrollsystem sammenligner ror rekkefølgen og faktisk ror vinkel og stopper roret ved bestilt vinkel gitt av FU Helm