Bridge Control Cabinets

kapak 7 - Bridge Control Cabinets

Broskontrollskapet er midtpunktet i systemet der alle styrekomponenter og andre parter involvert i styrekontroll som auto-pilot og DP er koblet til. Oppfølgingskontroll, synkronisering av to ror og stasjonsvalg styres i brokontrollskap. Det er flere versjoner avhengig av konfigurasjonen av styringssystemet.