Bridge Control & Alarmpaneler

kapak 6 - Bridge Control & Alarmpaneler

Broskontroll og alarmpaneler består av styringssystemssviktalarm, autopilotaktivering og auto-pilot over turtallsalarm og tilbakestillingsfunksjoner. For kunder som foretrekker å ha et konvensjonelt panel, tilbyr Data også SCAP-C konvensjonell styringskontroll og alarmpanel med velgbryter. Kontrollstasjoner og autopilot kan velges ved hjelp av bryteren og valgene er indikert med lamper. Den består også av styringssystemfeilalarmer, automatisk piloteraktivering og automatisk piloter over turtall og tilbakestillingsfunksjoner. Disse panelene tilbys for fartøy over 500 BRT.