Ankerbriller

Zincir Irgatları kapak - Ankerbriller

Hvordan velge en kjede?

Det er flere kriterier å vurdere når du velger en kjede lokke. I følge klassereglene må en utstyrsnummer (EN) -konto gjøres i forhold til båtens høyde og vindområdet på båten. Den riktige kjedestørrelsen og ankervekten er valgt fra EN-tabellene i henhold til det beregnede utstyrsnummeret. Når den påkrevde kjededimensjonen er bestemt fra EN-tabellen, kan den aktuelle viften velges fra følgende CHAIN RANGE CHART TABLE og fra kjedekatalogen.

Hvis utstyrsnummeret er uklart og kjeden som skal brukes, ikke er spesifisert, kan du bruke følgende tabell som viser de horisontale og vertikale vindbrillene som kan være egnet for fartøyets størrelse.

Før du velger riktig, må du bestemme hvilken type som passer for fartøyet ditt. Horisontal eller vertikal? Hydraulisk eller elektrisk?