Anker Windlasses & Mooring Capstans

Zincir Irgatları kapak - Anker Windlasses & Mooring Capstans

ODM designer og produserer elektriske eller hydrauliske motordrevne windlasses og capstans i horisontale og vertikale versjoner. Størrelsen på ankerspill starter fra 8 mm opp til 42 mm stud-link kjede og opptil 12 tonn trekk. Capstans er vurdert til 11 tonn trekk.